StOP Bouthoorn is een kleinschalig huiswerkbegeleidingsinstituut in Woerden

Leren gaat – helaas – niet altijd vanzelf. Leerlingen kunnen last hebben van leerproblemen, zoals gebrek aan concentratie, motivatie en/of het ontbreken van de juiste (leer)structuur. Deze problemen kunnen de basis vormen voor verminderde en tegenvallende studieresultaten. Na verloop van tijd wordt voor de betreffende leerling én zijn ouders duidelijk dat er hiaten zijn in de vereiste kennis van de lesstof.  Dit kan leiden tot een gespannen verhouding in de, voor opvoeders toch al, moeilijke periode van de puberteit.

Wij richten ons op deze leerlingen met wie wij, natuurlijk in overleg met ouders, uitdagende en realistische doelen vaststellen voor een bepaalde periode. Denk hierbij aan het wegwerken van een achterstand voor een bepaald vak, het ophalen van cijfers voor een volgend rapport of de overgang naar een volgend leerjaar.

Wij zijn beiden werkzaam in het onderwijs sinds 1974. Deze ervaring gebruiken wij om leerlingen optimaal te begeleiden binnen een plezierige werkomgeving. Mocht u interesse hebben, neem dan contact met ons op via dit formulier of zend ons een email op p.bouthoorn@stopbouthoorn.nl.

Philip en Heleen Bouthoorn